Regeneracje Studni GłębinowychUzdatnianie wodyKamerowanie Studni Głębinowych
Korzyści dla Inwestora


 • eliminacja ryzyka, że jakość ujmowanej wody po wykonaniu odwiertu w nowym miejscu będzie gorsza niż dotychczas,
 • obniżenie kosztów bieżących eksploatacji:
  w skali całego ujęcia wody, przeprowadzenie zabiegów regeneracji filtrów studziennych prawidłowo i we właściwym czasie pozwala na obniżenie bieżących kosztów pozyskania wody. Ma na to wpływ m.in.:

  • zwiększenie wydajności zakolmatowanych studni,
  • przedłużenie efektywnego okresu pracy studni i zmniejszenie ich awaryjności,
  • utrzymanie racjonalnej eksploatacji studni w skali całego ujęcia,
  • znaczne zmniejszenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej/1 m3 wody,
  • niski koszt regeneracji ściśle związany z uzyskanym efektem przeprowadzonych prac.

 • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów inwestycyjnych: w konsekwencji często regeneracja jako alternatywna metoda „odzyskania” studni, pozwala zaoszczędzić czas oraz uniknąć kosztownych inwestycji, których okres amortyzacji jest długi, związanych z:

  • wykonaniem nowych odwiertów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacje uzdatniania, przyłącza, drogi dojazdowe , strefy ochronne itd.)
  • pozyskiwaniem terenów pod nowe obiekty,
  • likwidacją „starych” studni,
  • wykonaniem dokumentacji niezbędnych dla w/w zadań (projekt techniczny nowej studni, projekt likwidacji starej studni, dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia, nowy operat wodnoprawny, branżowe projekty przyłączy, SUW, itp., itd.)

 • Regeneracje stwarzają także szansę na ponowne, szybkie uruchomienie studni , które z uwagi na niską sprawność nie są obecnie eksploatowane lub przeznaczone są do likwidacji.

 • Z uwagi na to, iż stosujemy różne metody wspierające się wzajemnie istnieje możliwość dobrania optymalnej technologii dla danej studni, dostosowanej do konstrukcji filtra oraz osadów kolmatujących. Są to metody skuteczne, ekologicznie bezpieczne. Wskazane jest wykonywanie profilaktycznych, okresowych zabiegów regeneracyjnych, co opóźnia proces starzenia się studni. Oczywiście nie jest to panaceum na wszystkie problemy związane z eksploatacją studni, ale bardzo często okazuje się nad wyraz skuteczne i satysfakcjonujące użytkowników…

Zapraszamy do współpracy.