Regeneracje Studni GłębinowychUzdatnianie wodyKamerowanie Studni Głębinowych

Regeneracje i konserwacje studni.


2

      Dysponujemy własną technologią, specjalistycznym sprzętem i środkami niezbędnymi do przeprowadzania regeneracji studni. Mają one stosowne oceny higieniczne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i są dopuszczone do stosowania w kontakcie z woda do picia.
Oprócz inżynierskiej wiedzy i doświadczenia posiadamy stosowne uprawnienia do kierowania i wykonywania w/w prac.
W zależności od potrzeb i możliwości zastosowania w konkretnej studni zabieg regeneracji wykonujemy metodami:
  • impulsową,
  • ultradźwiękową,
  • chemiczną,

  • każdą z osobna lub łącząc je w różnych kombinacjach i cyklach.

      Stosowanie różnych metod to szerszy zakres naszych możliwości technicznych w stosunku do innych, pozwalający skutecznie zwiększyć efektywność udrażniania filtra i zwalczania różnych typów kolmatacji: mechanicznej, chemicznej i biologicznej, zazwyczaj występujących jednocześnie.

       Jakość prac jest oceniana komisyjnie m.in.: poprzez pomiar wydajności całkowitej „Q” i wydajności jednostkowej „q” przed i po zabiegu oraz analizę obrazu z kolorowej podwodnej kamery video opuszczanej do głębokości max 300m.

       Wydobywamy zatopione w studniach przedmioty.

       Setki przeprowadzonych w okresie 20 lat przez naszą firmę regeneracji potwierdzają skuteczność stosowanych metod w różnych warunkach hydrochemicznych ujęć wody i konstrukcjach technicznych studni. Dotyczy to w szczególności przyrostu wydajności. Udzielamy stosownych gwarancji.

Kamerowanie, inspekcje kamerą video, zdjęcia nowych i starych studni głębinowych.


      Filmowanie wykonywane jest za pomocą podwodnej kolorowej kamery video o średnicy rzędu 70 mm, wyposażonej w szerokokątny obiektyw. Zanurzenie maksymalne do głębokości 300 m. Obraz z kamery zapisywany jest w formacie cyfrowym. Zestaw mobilny, dojazd w każde miejsce. Możliwość pracy także przy niskich temperaturach zewnętrznych. Filmy z wynikami inspekcji dostępne bezpośrednio, zapisane na komputerowym nośniku informacji (płyty CD, DVD) oraz opisane w formie sprawozdania z ząłączonymi zdjęciami kluczowych odcinków studni. Krótkie terminy realizacji, możliwość wstępnego przepompowania otworu własnym sprzętem. Wycena indywidualna.

      Przykładowe realizacje patrz: -> GALERIA FILMÓW

      Warto okresowo kontrolować stan studni, zarówno tych nowych zaraz po wykonaniu, jak i starych, obecnie eksploatowanych. Z uwagi na fakt, że w dużej mierze roboty wiertnicze są robotami „zakrytymi” to w pierwszym przypadku mamy pełniejszą możliwość kontroli wizualnej, czy ujęcie zostało wykonane zgodnie z projektem. W drugim przypadku mamy trwały, udokumentowany punkt odniesienia - zapis video na przyszłość, aby móc ewentualnie ocenić za jakiś czas jakie procesy zachodzą w studni i w jakim stanie jest ona w danym momencie. Praktyka wskazuje, że z reguły, po latach, mało kto pamięta o szczegółach technicznych dotyczących studni, szczególnie jeśli zmienił się właściciel obiektu, a zapis video jest bardzo przydatnym uzupełnieniem sporządzonej na papierze dokumentacji powykonawczej z okresu budowy ujęcia.

Uzdatnianie wody.


1

      Uzdatniamy wodę w całym procesie jej pozyskiwania już u źródła, poprzez:
  • oczyszczenie studni (osadnik, filtr studni, rury eksploatacyjne),
  • oczyszczenie agregatu pompowego oraz rur tłocznych,
  • dezynfekcję studni, przyłącza, a jeśli to konieczne: stacji uzdatniania wody (SUW) oraz zbiorników retencyjnych wody czystej oraz surowej,
  • modernizację istniejących i budowę nowych SUW.